Hembygge.com

Val av fonter och typsnitt till sin sajt

block_printing_letterpressNär du skapar en webbsida och bestämmer typsnitt, teckenstorlek och teckenfärg så påverkar det hur webbsidan upplevs samt hur lätt det är att ta till sig informationen på sidan. Även om ett sådant val känns litet och oviktigt kan det ha stora konsekvenser. I den här texten kan du hitta tips om vilka de bästa fonterna och typsnitten är som man kan använda på webbsidor.

Några av de vanligaste typsnitten är Times New Roman och Arial, dessa används mer eller mindre överallt. Det man kan göra för att få sin webbsida att stå ut mer är att använda några fonter som är mindre kända men som inte är alltför annorlunda. Några exempel på detta är Futura, open sans eller gotham, dessa kan hjälpa din sida att kännas nyskapande och annorlunda. Du får dock vara försiktigt och inte välja typsnitt som är allt för galna då din sida kan uppfattas som oseriös om du använder dig av fonts som till exempel Comic Sans.

Det är också viktigt att vara konsistent i val av fonter och typsnitt. Om du väljer ett typsnitt till din sida borde du hålla dig till det och inte hålla på och ändra det. Om du gör detta kan folk uppfatta din hemsida som rörig och ostrukturerad.

Det är viktigt att testa läsbarheten på din sida för att se till att den är lättläst och att innehållet går bra att läsa. Något man ska tänka på för att sidan ska bli lättläst är att välja mörka font-färger om det är en ljus bakgrund och ljusa färger om det är en mörk bakgrund.